FK Čaňa / Klub / História

 

História futbalu v obci Čaňa
Vznik futbalu v obci Čaňa sa datuje do roku 1923, keď vzniká futbalové združenie ŠK Čaňa. Neorganizovane sa začínajú hrávať priateľské zápasy na ihriskách, ktorých v tom čase v Košickom okrese bolo veľmi málo. V tom čase boli ihriská, len vo Valalikoch, v Barci, v Ťahanovciach, v Ruskove, v Seni, vo Veľkej Ide, v Košickej Novej Vsi, v Krásnej, pri terajšom letisku v Košiciach, kde hralo Makabi Košice ( Židia) a u nás.
Naše mužstvo bolo sčasti tvorené českými financmi ( pohraničná stráž pôsobiaca v Skároši) ako napr. Michalík, Grüber, Zmatlík, Hořava či Stejskal a židmi z Čane, ktorí mali peniaze a dovolili si zakúpiť lopty a výstroj. Na mieste, kde vzniklo ihrisko bol „Vasartér“ – trhovisko a okolo obtekal potok.
Organizovane začína hrať Čaňa futbal od sezóny 1929-1930 v okresnej súťaži so 14 mužstvami a to až do roku 1938. V tom čase hrali za naše mužstvo Liberko, Varga J., Seman Š., Ječo J. z Gyňova, Polák J., Schönvald, Vajto Š., Vereb zo Ždane, Kováč zo Ždane, Témeš zo Ždane, ktoré bolo doplnené finančníkmi zo Skároša. Okresná súťaž od roku 1938 do roku 1944 pokračuje ako „LÉVENTEČAPAT“ – za mužstvo mohol hrať len ten kto mal viac ako 18 rokov ( predchodca Zväzarmu). V roku 1945 sa začína hrať okresná súťaž ako I.A trieda až na jeseň po oslobodení a Čaňa až do roku 1963 hraje v tejto súťaži pod názvom ŠK ČAŇA. V roku 1963 sa mení názov klubu na TJ DRUŽSTEVNÍK ČAŇA.
Premenovaniu názvu klubu v roku 1963 na TJ DRUŽSTEVNÍK ČAŇA predchádzal povojnový vývoj futbalu v našej obci. Ako už bolo spomenuté na jeseň v roku 1945 sa začína po 2. sv. vojne hrať okresná súťaž, do ktorej Čaňa vstupuje vďaka katolíckemu farárovi p. RUSKOVI. Menovaný zakúpil pre mužstvo dresy a výstroj a poskytol v objekte starej fary priestory na šatne. V tom čase za naše mužstvo hrali František Bitto, Ján Stanecký, Ladislav Stanecký, Vereb zo Ždane, Peter Dudrík z Gyňova, Ladislav Varga (Kánaši), Ondrej Varga (Krosteľ), Ján Majoroš (Kivader), Jozef Seman a iní.
V súťaži sme sa stretávali s mužstvami z Valalík, Sene, Veľkej Idy, Jasova, Drienovca a s mužstvami z Košíc ( Pivovar, Teheľňa, Krásna, Barca, Košická Nová Ves, Ťahanovce). Tieto mužstvá Čaňa jasne prevyšovala, ale záujem o postup nebol z finančných dôvodov. S menšími obmenami ( do brány prišiel Vojtech Čech, do poľa Ladislav Vereš, Ing. Ján Šándor, Ladislav Ruska, Ľubomír Jurík) takto mužstvo spolu hralo až do r. 1953, kedy Čaňa postúpila do vyššej súťaže, v ktorej zotrvala skoro ďalšie dve desaťročia. Nasledujúcich 10 rokov od roku 1953 do roku 1963 mužstvo hralo pod názvom ŠK ČAŇA a od roku 1963 pod vyššie uvedeným názvom.
V tomto povojnovom období odišli niektorí naši hráči do vyšších súťaží ako napr. Ladislav Vereš do Vranova n/Topľou, Ladislav Varga do Dobšinej, Ing. Ján Šándor do Budkoviec, či Ladislav Anderovský do DZM Košice, aby ďalej rozvíjali svoj talent.
V období rokov 1955 – 1960 sa vytvorila kostra mužstva, ktorá napredovala vo futbalovom vývoji. Mužstvo tvorili hráči ako František Sviatko a Ľubomír Jurík st., ktorí boli brankármi a v poli Zlacky a Témeš zo Ždane a domáci zástupcovia Ondrej Majoroš, Vincent Tomčo, Jozef Majoroš, Ján Sonča, Imrich Šándor, Ladislav Varga ( Kánaši), Ladislav Vereš, Ondrej Varga (Krosteľ), Jozef Karafa, Imrich Juhás, Michal Oros, Jozef Kuruc či Ján Lučkai.
S týmto mužstvom Čaňa v období rokov 1957-1958 postúpila z I.A triedy do medzi okresnej súťaže tvorenej zástupcami okresu Košice, Prešov a Bardejov. Bola to veľmi silná a kvalitná súťaž, veď okrem nášho mužstva v súťaži hrali mužstvá ako Bystré, Dlhá Lúka, Dukla Sabinov, Dukla Prešov, Raslavice, Solivar Prešov, Budimír, Košická Nová Ves, Barca, Krásna, Valaliky, Myslava, Dukla Košice, Tehelňa Košice a Poproč.
Až do roku 1963 hralo naše mužstvo v tejto súťaži pod hlavičkou ŠK Čaňa, keď sa premenovalo na TJ Družstevník Čaňa. V tomto roku nastala aj reorganizácia medzi okresnej súťaže, v ktorej sme hrali, z dôvodu veľkých vzdialeností medzi jednotlivými klubmi. Za okresy Prešov a Bardejov boli nahradené okresy Moldava n/ Bodvou a Rožňava a k ním sa pridal okres Košice a tým vznikla nová medzi okresná súťaž. Náš káder sa postupne doplňoval o talentovaných dorastencov ako Pavol Bačo, Štefan Bitto, Ladislav Tamphald či Július Ujobagy, ale aj o ďalších skúsených hráčov ako Jozef Zrník, Alexander Polák, Eliáš z Valalík, Ján Juhás, Ladislav Juhás, Oliver Demko, Imrich Demko a Ladislav Tóth – všetci z Gyňova. Takto zostavené mužstvo priebežne doplňované o nových hráčov spolu hralo až do roku 1970.
V roku 1970 nastupuje nová futbalová generácia, ktorá hrá I.A triedu okresnej súťaže tvorenej okresmi Košice, Moldava n/Bodvou a Rožňava. Skladba mužstva sa v tomto období značne pozmenila, keď káder posiľňujú Július Rentko, Ján Varga (Sančez), Ladislav Varga (Barna), Déneš, Ján Lechman, Vincent Tomčo, Jozef Majoroš, Bartolomej Šoltés, Gejza Andrés, Kišiday, Vojtech Čiták, Štefan Čigáš (Gutoš), Tomáš Majoroš, Dušan Šolc, Štefan Szegedy, Ján Majoroš, Karol Zvolánek, Gerhard Zvolánek, Peter Szabó a iní. Takto zostavené mužstvo sa niekoľko rokov snažilo o postup do vyššej súťaže, čo sa vzhľadom k skladbe mužstiev v súťaži nedarilo. Počas týchto rokov sa Čaňa v tejto súťaži stretla s mužstvami z Valalík, Sene, Myslavy, Budimíra, Poproča, Jasova, Gočova, Budulova, Vyšnej Slanej, Honcov, Dobšinej, Plešivca, Revúcej, Kunovej Teplice, Mokraniec, Barce či Krásnej.
K vytúženému postupu do Krajských majstrovstiev Východoslovenského kraja dochádza v roku 1978, keď k mužstvu prichádza ako tréner p. Maťaš z Košíc. Skladba mužstva sa zákonite mení, mužstvo opúšťajú starší hráči a prichádzajú nové tváre. V tomto období sa sformuje dostatočne silný káder, ktorý tvoria brankári Ján Suchý a Ján Marton a hráči do poľa Vladimír Majoroš (Menky), Tomáš Fialek, Rudolf Tomčo, Peter Szabó, Déneš, Ján Lechman, Jozef Sciranka, Oliver Tokár, Jozef Sedlák, Juraj Poliak (Židov), Štefan Šándor, Miroslav Sasák, Vladimír Girman, František Hoholko, Pavúk (Šuti), Karol a Gerhard Zvolánekovci, Jozef Jurčo, Ján Štraus, František Kralka, Jaroslav Boroš a Peter Biskup.
Takto poskladané mužstvo na prelome 80-tych rokov ( historicky po prvý krát ) postupuje do II. Slovenskej národnej futbalovej ligy.
Po postupe do II. SNFL ( v hierarchii súťaží to bola 3 najvyššia súťaž v bývalom Československu) na prelome 80-tych rokov sa okolo futbalu v Čani zoskupuje nové vedenie klubu tvorené Františkom Bujdošom, Ladislavom Verešom, Ľubomírom Juríkom st., Imrichom Šándorom a Ľudovítom Fialkom (Lajkom). Počas obdobia, keď Čaňa hrala II. SNL sa v klube vystriedalo viacero hráčov. Káder bol tvorený skúsenými „harcovníkmi“ a postupne bol doplňovaný a obmieňaný. Tvorili ho brankári – Ján Marton, Vladimír Richtárik a Ľubomír Zupko z Moldavy n/B a hráči do poľa – Vladimír Majoroš (Menky), Tomáš Fialek, Rudolf Tomčo, Jozef Sciranka, Oliver Tokár, Juraj Poliak (Židov), Štefan Šándor, Vladimír Girman, František Hoholko, Jozef Jurčo, Ján Štraus, František Kralka, Jaroslav Boroš, Peter Biskup, Ladislav Lipnický, Gabriel Nagy, Ing. Dušan Ujhely, Ladislav Vankovič, Machala, Jarco, Sabol, Paholok, Sütö, Moravský, MUDr. Kubašovský či Marián Farbuľa z Ličartoviec a iní. Po postupe do II. SNFL dochádza k výmene na poste hlavného trénera, keď p. Maťaša z Košíc strieda Ladislav Lipnický, ktorý je zároveň aj hráčom.
V súvislosti s historickým postupom do II. SNFL nemožno nespomenúť meno Štefan Miľo, ktorý sa dlhé roky ako hospodár zodpovedne staral o priestory klubu a pripravoval trávnik na domáce zápasy.
Obdobie futbalového rozkvetu prilákalo na zápasy množstvo divákov, lebo v našej obci sme hostili mužstvá Michaloviec, Veľkého Krtíša, Brezna, Sniny, Svidníka, VSS Košice B, Svitu, Trebišova, Bardejova, Sabinova, Stropkova, Moldavy n/B, Popradu, Starej Ľubovne, Spišskej Novej Vsi, Ružomberka, Čadce, Dolného Kubína, Dukly Liptovský Mikuláš, Podbrezovej či Kysuckého Nového Mesta. V II. SNFL sme zotrvali 4 roky do sezóny 1984/1985, keď sa vypadáva do nižšej súťaže.
Od sezóny 1984/1985 futbal v našej obci stagnuje. Po vypadnutí z II. SNFL do nižšej súťaže sa trénerskej taktovky ujíma František Hoholko, ktorý sa s mužstvom snaží niekoľko rokov postúpiť späť do II.SNFL, ale to sa nedarí. O 5 rokov neskôr Čaňa zostupuje do nižšej súťaže a futbal takmer upadá a končí sa to takmer vypadnutím v roku 1995 do I. triedy. V tomto ťažkom období však prichádza do Čane silný a cieľavedomý sponzor ZK Hydina s nastupujúcim prezidentom FK Čaňa Ľubom Romanom a novým trénerom Tiborom Tóthom. Taktiež mužstvo posilňuje niekoľko odchovancov iných klubov ako napr. z Michaloviec Adrián Devečka,Od sezóny 1996/1997 sa futbal viditeľne zmáha a nastáva rozkvet tohto športu č.1. Príchody posíl znamenajú veľký výkonnostný skok, keď postupne Čaňa postupuje z 5. ligy až do III. ligy Východ, ktorú hraje v ročníkoch 1998/1999 a 1999/2000. Prvé účinkovanie v III. lige je pre nováčika veľmi náročné, lebo bojuje o záchranu, ale nakoniec sa zachraňujeme. Smelé plány v roku 1999 znamenajú útok na čelné pozície v III. lige Východ s výhliadkou II. ligy. Na trénerskej stoličke dochádza k zmene, keď prichádza uznávaný tréner s množstvom skúseností Dušan Ujhely s asistentmi Antonom Flešárom (brankári) a Jozefom Gášparom, ktorí začínajú mužstvo pretvárať a prichádzajú aj prvé úspechy. Mužstvo tvorené hráčmi ako Žolna, Rodák, Jurčo, Sabol, Tomašiak, Vágner, Škovran, Knapík, Sokoli, Opiela, Mižák, Gadžo, Maďarik, Serbin, Stolár vybojovali historický prvý postup obce Čaňa a jeho futbalového klubu do II. futbalovej ligy Slovenska ( hoci už Čaňa hrala v II. SNFL, hierarchicky to však bola iná súťaž). Takto zložené mužstvo okrem postupu do II. Ligy triumfuje aj vo finále Východoslovenského pohára, keď víťazí nad Trebišovom.
Sezónu 2000/2001 možno považovať za sezónu paradoxov, nakoľko účinkovanie v tejto II. lige sa nakoniec skončilo umiestnením na 14. mieste, ktoré znamenalo v tej dobe vypadnutie znovu do III. ligy Východ, lebo v nasledujúcej sezóne dochádza k zoštíhleniu II. ligy ( z 18 na 16 účastníkov). Plejádu 18-tich účastníkov II. ligy vtedy tvorili Kerametal ZŤS Dubnica nad Váhom, FC Nitra, ŽP Železiarne Podbrezová, VTJ Koba Senec, DAC 1904 Dunajská Streda, FC Rimavská Sobota, NCHZ Nováky, ŠKP Devín, Steel Trans Ličartovce, MFK VTJ Topoľčany, Dukla Banská Bystrica, HFC Humenné / BŠK Bardejov, FK Čaňa, ŠKF ZŤS VTJ Martin, Baník Prievidza, SH Senica a Družstevnik Slovenský Grob ( poradie mužstiev korešponduje s konečným umiestnením v tabuľke, mužstvá umiestnené za / vtedy vypadli do III. líg). Naše domáce mužstvo v tejto sezóne odohralo 34 zápasov s 11V, 3R a 20P, skóre 41:61 s počtom 35 bodov, ktoré nestačili na záchranu. Náš prvý zápas sme vtedy odohrali v nedeľu 30. júla 2000 o 17.00 hod. na pôde v Ličartovciach a posledný zápas sme odohrali v sobotu 16. júna 2001 o 17.30 hod. v Martine. Okrem množstva vynikajúcich hráčov pôsobiacich v tejto súťaži sme mali ako diváci možnosť v Čani vidieť na trénerských postoch známe mená ako Igor Novák (B. Bystrica), Jozef Jankech ( Dubnica), Juraj Szikora (Senec), Ladislav Kuna (Dun. Streda), Vladimír Goffa (ŠKP Devín), Viliam Ilko (Martin).
V jarnej časti druholigovej sezóny prišiel k mužstvu Čane tréner Peter Fecko, ktorý strieda po neoslnivých jesenných výsledkoch Dušana Ujhelyho. Tomu sa však už nepodarilo zle rozohraný ročník udržať, a tak sa hydinári z Čane vracajú späť do najvyššej regionálnej súťaže riadenej VsFZ.
V tom čase káder mužstva predstavovali:
Brankári – Attila Dedinský, Ivo Pilip a Ján Žolna,
Obrancovia – Peter Jurčo, Peter Mižák, Peter Sabol, Jozef Tomašiak, Erich Vágner
Stredopoliari – Peter Andrejco, Peter Brunacký, Marek Gadžo, Miroslav Hajdučko, Miroslav Kočiš, Ján Kohút, Ľubomír Maďarik, Peter Serbin, Jaroslav Sovič, Branislav Stolár
Útočníci – Dalibor Karnay, Jozef Knapík, Rastislav Papaj, Václav Škovran, Marek Zlacký

Po jesennej časti sa však skladba mužstva dosť výrazne mení, keď odchádzajú Jurčo (Ružomberok), Serbin (Barca), Hajdučko (Humenné), Kočiš (Barca), Papaj, Zlacký a Karnay (Zlín). Opačným smerom do mužstva mieria Štefan Mihálik (Loky Košice), Štefan Gabria, Daniel Grac (obaja Turňa), Martin Daňko (1.FC Košice), Ľubomír Puhák (Opava), Ľubomír Rusinko (1.FC Košice) a Jozef Kostelník (Hapoel Jeruzalem – Izrael).

V sezóne 2001/2002 Čaňa znovu hraje III. ligu Východ a vypadnutie mužstva s vyššej súťaže znovu mení skladbu mužstva, keď mužstvo opúšťa viacero hráčov a prichádzajú nové tváre ako napr. Štefan Voroňák, Maroš Gallo, Miloš Gallo a iní. Tréner Peter Fecko s asistentom Stanislavom Izakovičom vtláčajú hráčom pečať ofenzívneho štýlu hry, ktorý slávi úspech. Po jesennej časti Čaňa zimuje s osembodovým náskokom na prvom mieste. V jarnej časti Čaňa prehrala len s Trebišovom a v poslednom domácom meraní síl jasne zdolali druhý Svit v pomere 6:0 a vyhrali súťaž s dominantným 20 bodovým náskokom. Počas celého ročníka Čaňa prehrala, len štyri stretnutia s vysoko aktívnym skóre 88:26. Najväčšia sila bola v ofenzíve, kde najlepším strelcom bol 26 gólový Miloš Gallo.
Postup do II. ligy vybojovali:
Brankári – Attila Dedinský, Marián Rebej,
Hráči do poľa – Peter Brunacký, Ján Čižmár, Richard Gábor, Maroš Gallo, Miloš Gallo, Daniel Grác, Ján Kohút, Jozef Kostelník, Ľubomír Maďarík, Martin Maťaš, Štefan Mihálik, Albín Mišenčík, Peter Mižák, Ľubomír Puhák, Štefan Voroňák, František Kundra a Roman Pazúr ( po polovičke sezóny odišli Václav Škovran, Jozef Knapík a iní).

V sezóne 2002/2003 sa Čaňa znovu po ročnej odmlke predstavuje v II. lige v konkurencii 16 mužstiev, ktorú tvorili: Dukla Banská Bystrica, Steel Trans Ličartovce, Koba Senec, FC Rimavská Sobota, ŽP Šport Podbrezová, MFK VTJ Topoľčany, Petrochemia Dubová, DAC 1904 Dunajská Streda, Tatran Prešov, SH Senica, HFC Humenné, FC Nitra, FK Čaňa, ŠK Slovan Bratislava B, ŠKP Devín a TJ Veľké Leváre. Po postupe do II. ligy došlo v kádri k niekoľkým zmenám, keď mužstvo opustilo niekoľko hráčov, ale taktiež aj prišlo.

V tom čase mužstvo tvorili brankári: Dedinský, Zajaroš a hráči do poľa: Pazúr, Brunacký, Megyesi, Majný, Čižmár, Grác, Beličák, Kohút, Ungvölgyi, Žiga, Gallo Miloš, Gallo Maroš, Sukovský, Kundra, Maďarík, Barta, Kostelník, Puhák a Setinov.

Táto sezóna sa pre Čaňu skončila po ročnom účinkovaní v II. lige vypadnutím do nižšej súťaže, keď v 30 zápasoch, len 8 x vyhrala a 5 x remizovala a až 17 x prehrala s pasívnym skóre 32:59 a ziskom 29 bodov.

Počas tejto sezóny však mali diváci Čane možnosť vzhliadnuť atraktívne zápasy a mužstvo sa mohlo pochváliť takými výsledkami ako napr. domáca výhra nad Nitrou 1:0, remíza v Prešove 2:2, domáca remíza s Dunajskou Stredou 1:1, domáca výhra s Prešovom 3:1, domáca výhra s Humenným 2:0, domáca výhra so Sencom 1:0, domáca výhra nad Devínom 4:1, domáca výhra s Rimavskou Sobotou 4:1 alebo domáca výhra so Slovanom Bratislava B 3:2. Nehovoriac o tom, že diváci mohli vidieť hrať u nás takých hráčov ako Piatka, Guldan, Angelovič, J. Ďurica, Kozák, Fodrek, Németh, Valkučák, Pisár, Kaminský, Kišš, Lesniak, Lapšanský, Viazanko, Velický, Bakoš, Dušan Tóth (reprezentant SR), Miroslav Sovič ( reprezentant SR), Pečovský (reprezentant SR) a mnohých iných skvelých hráčov.

V tejto sezóne konkrétne v roku 2002 sa FK Čaňa v histórii klubu dostala aj najďalej v Slovenskom pohári, keď si zahrala štvrťfinále s vtedajším ligistom a neskorším finalistom pohára Matadorom Púchov, kde na jeho pôde mu podľahla vysoko 1:5.

Vypadnutie do III. Ligy Východ malo za následok, že po 2 ½ ročnom pôsobení na lavičke ako tréner odchádza p. Fecko a nahrádza ho František Hoholko. Prichádza sezóna 2003/2004 s cieľom opätovne postúpiť do II. ligy, ale výkony mužstva tomu nenasvedčujú, lebo Čaňa končí sezónu až na 9. mieste ( 30Z, 13V, 2R, 15P, skóre 54:60, 41b) z pelotónu 16-tich mužstiev, ktoré tvoria Trebišov, Michalovce, Ďurkov, Bardejov, St. Ľubovňa, Svidník, Spišská Nová Ves, Sabinov, Čaňa, Lipany, Stropkov, Turňa n/B, Prešov B, Lokomotíva, Sobrance, V. Kapušany ( poradie korešponduje s umiestnením klubov po ukončení súťaže).

Zanietenci pre futbal sa snažia Čaňu udržať v III. lige, ale sezóna 2004/2005 je poslom tých najhorších správ – najprv v r. 2004 odchádza sponzor ZK Hydina Košice a.s., následne nás 8.2.2005 navždy opúšťa bývalý hráč a vtedajší tréner František Hoholko a v tom istom roku Čaňa vypadáva do nižšej súťaže, lebo v konkurencii ďalších 15 mužstiev ( Spišská Nová Ves, Ličartovce B, Humenné, Svidník, St. Ľubovňa, Stropkov, Turňa, Vranov n/T, Košice – Barca, Bardejov, Lipany, Prešov B, Veľký Šariš, Nižná Myšľa, Sabinov) sezónu nezvládla. Počas tejto sezóny hrala FK Čaňa ( v tom čase na poslednom mieste III. ligy Východ) na domácej pôde aj zápas 1.kola Slovenského pohára ročníka 2004/2005, keď 22.9.2004 doma podľahla ŠK Kremnička (II. liga) v pomere 2:3.

Od sezóny 2005/2006 až po súčasnosť FK Čaňa hráva IV. ligu Juh po reorganizácii chvíľu V. ligu Juh a teraz znovu od sezóny 2013/2014 IV. ligu Juh. Na trénerských postoch sa za uvedené obdobie vystriedalo niekoľko trénerov – bývalých hráčov ako Jozef Jurčo, Ján Kohút, Ivo Pilip, ktorí sa snažili s mužstvom postúpiť do vyššej súťaže avšak nikdy sa tento cieľ nepodarilo splniť. Po vypadnutí z III. ligy v sezóne 2004/2005 káder opúšťa drvivá väčšina skúsených futbalistov a futbal v Čani sa začína zakladať výlučne na vlastných odchovancoch, ale od roku 2013 sa káder dopĺňa mnohými hráčmi z iných klubov. Dve sezóny sa tréner Jozef Ferko (2013-2014) a jednu sezónu Marek Tokár (2014) a Peter Adrejco (2015) snaží skonsolidovať káder, ktorý by zo IV.ligy JUH postúpil do vyššej regionálnej súťaže. V súčasnej dobe počas zimnej prestávky na prelome rokov 2015-2016 došlo k zmene na poste trénera mužstva, keď Petra Andrejca vystriedal niekdajší hráč FK Čaňa a donedávna pôsobiaci vo Vyšnom Opátskom Ľubomír Maďarík.

V roku 2013 slávil futbal v Čani svoje 90-te výročie ( ak berieme prvú zmienku futbalu v našej obci z r. 1923) a mnohí z nás by radi videli Čaňanský futbal vo vyššej súťaži ako tomu bolo po minulé roky. Avšak len čas, kvalitné výkony mužstva, bojovnosť, odhodlanosť a s tým spojené úspešné výsledky zápasov môžu splniť sen Čane o postupe do vyššej súťaže.

Spracoval: Ing. Renčík Ľubomír

 

Niektoré legendy, ktoré hrali za FK Čaňa a trénovali FK Čaňa:

 

OPUSTILI NÁS:

František Hoholko /Ruski/ 14.7.1947 + 8.2. 2005
odchovanec Vranova n/Topľou, univerzálný hráč, hral tam kde bolo treba /prevažne na poste pravého krídla/, československý reprezentant 1/0, olympijský výber 1/0, juniorský výber 1/0, ČSSR „23“ 1/0, v lige odohral 228 zápasov a dal 44 gólov, hráč : Vranov, VSS Košice, FK Čaňa, Dukla B. Bystrica, tréner : reprezentácia do 18 rokov, Lokomotíva Košice, Spoje Košice, FK Čaňa

 

Ladislav Lipnický 30. 05. 1953 v Nižnej Myšli + august 2015
Prežil v drese strojárov s nápisom VSS, alebo ZŤS, pochopiteľne, bez zápasov v nižšej súťaži šesť ligových sezón. Taktiež hral a trénoval v Čani v čase II. SNFL. V historickej tabuľke klubu VSS resp. ZŤS sa zo 122 hráčov umiestnil so 156 zápasmi na 11. mieste, pričom v ročníku 1977/78 pomohol v II. lige medzi elitu. V roku 1980 so ZŤS Košice vyhral Slovenský pohár.
Reprezentant juniorskej čs. reprezentácie do 23 rokov, za ktorú v roku 1975 nastúpil dvakrát ( proti Maďarsku a Anglicku).
Úspešne pracoval s mlaďou 1. FC Košice, trénoval aj béčko tigrov, seniorov Rožňavy, piplal sa s výbermi mlade východoslovenského regiónu, kus úspešnej roboty odviedol tiež v Ďurkove a v Nižnej Myšli. V roku 2005 sa objavil medzi mlaďou FC Steel Trans Ličartovce a po jeho zlúčení s MFK zostal v košickom klube. Jeho posledným pôsobiskom sú štvrtoligové Vysoké Tatry.

 

ŽIJÚCE LEGENDY:

 

Ján Strausz /Johan/ 16.11. 1942 v Mukačeve /Ukrajina/.
odchovanec Veľkých Kapušian, stredný útočník, československý reprezentant 1/0, v lige odohral 250 zápasov a dal 115 gólov / z toho 74 gólov hlavou/, v lige si vystrieľal päť hattrickov, 8x sa stal najlepším strelcom VSS, 6x bol vyhlásený za najlepšie strieľajúceho ligistu hlavou, je členom klubu ligových kanonierov, v historickej tabuľke strelcov na Slovensku je na šiestom mieste, hráč : Žižka Košice, „A“ Veľké Kapušany, Jednota VSS Košice, Tatran Prešov, FK Čaňa, Dukla Praha, Dukla Tábor, Dukla Komárno, VSŽ Košice, Baník Rožňava, tréner : žiaci Košice, člen FK Internacionáli VSS Košice.

 

Jaroslav Boroš /Cahaj/ 1.1. 1947 vo Vranove nad Topľou.
odchovanec vranovskej futbalovej liahne, ľavé krídlo, československý reprezentant „A“ mužstvo 1/0, olympijské mužstvo 5/1, juniorské mužstvo 1/0, účastník OH v roku 1964 v Mexiku, v lige odohral 236 zápasov a dal 45 gólov, hráč : Vranov, VSS Košice, Dukla B. Bystrica, FK Čaňa, tréner : Vranov, člen FK Internacionáli VSS Košice, člen Olympijského klubu Košice,

 

 

História futbalu v Čani